Vil du bo i Karise Permatopia?

 

Karise Permatopia er et aldersblandet bofællesskab, hvor vi forsøger at have en beboersammensætning med 20% unge, 40% børnefamilier, 30% voksne mellem 45-65 år uden børn og 10% +65-årige med en nogenlunde ligelig kønsfordeling. For tiden er der flere børnefamilier og ældre.

I Permatopia har vi 90 boliger fra 76-126 m² i 3 typer ejerformer:

Ejerboliger, andelsboliger samt lejeboliger, som udlejes af Sydkystens boligselskab. For tiden (2023) bor der ca. 145 voksne og 90 børn i Permatopia.

Der er særlige vilkår om deltagelse i fællesskabets opgaver, når man er beboer i Karise Permatopia. Alle voksne deltager med minimum 100 arbejdstimer årligt i de mange opgaver.

Alle husstande er medlem af det fælles andelsselskab KP Amba; alle har betalt 25.000 kr. i indskud ved indflytning, og der er for tiden ( 2023) en månedlig betaling til fællesudgifter på ca. 400-600 kr.

I Permatopia er der fokus på affaldssortering, og vi bruger fx kun svanemærkede produkter i
boligerne for at sikre forsvarlig udledning af spildevand til vores pilerensningsanlæg.

Med selvforsyning som mål driver vores permakulturelle økosamfund et landbrug med skov, markgrønt, høns, drivhuse mm.

Vi vedligeholder en fællesgård med madsal og vaskeri samt sikrer forsyningsanlæg og administration. Hvis man er medlem af vores madordning, deltager man også i fælles madlavning.

Opskrivning og kontingentindbetaling

Ved opskrivning og kontingentindbetaling kan du komme på Permatopias interesseliste til
bolig. Herefter vil du blive indkaldt til introduktions- og godkendelsesmøde, som vi afholder 2-3 gange årligt, se kalenderen.

Efter sådan et møde overflyttes du til den egentlige venteliste. Denne proces følges pga. de lovgivningsmæssige krav til udlejning af de 44 almene boliger i fællesskabet.

Vi anbefaler, at man kommer på en rundvisning i forbindelse med opskrivning, og vi vil glæde os til at fortælle mere. Du kan tilmelde dig rundvisning på hjemmesiden under ‘Oplev Permatopia’.

Boligerne

 

Karise Permatopias 90 rækkehuse ligger naturskønt i udkanten af Karise i det sydsjællandske landskab.

Husene er bygget af bæredygtige og åndbare materialer, og Permatopia har i alt 44 almene lejeboliger, 23 andelsboliger og 23 ejerboliger, fordelt i 8 boligklynger á 10-12 rækkehuse.

Miljøvenlige træhuse

Karise Permatopias økologiske rækkehuse er åndbare boliger – i videst muligt omfang bygget af giftfri og bæredygtige materialer med lavt økologisk fodspor og efter vugge til vugge-princippet.

Fakta om Permatopia

 

Du kan læse mere om fakta, jura og det med småt her:

Faktaark

Lokalplan

Udlejningsbrochure

Vedtægter 

Huslejeoversigt for lejeboliger