Fortællinger

Hvordan mon der er at bo i Karise Permatopia? Hvordan er den fælles arbejdskraft organiseret? Og hvor langt er Permatopia egentlig fra at være 100% bæredygtigt? 

Her kan du få svar på en masse spørgsmål, og du kan komme lidt tættere på Permatopias organisering og grundlag.

 

Landbruget

 

Landbruget spiller en central rolle i Permatopia. Her frembringer vi dagsfriske grøntsager til fællesspisningen og de private husholdninger. Og vi sælger til et par restauranter.

Arbejdet i grøntsagsmarken, permakulturelle og flerårige bede, frugthave, drivhuse, høst og forarbejdning, høns, ænder mm. udføres af beboerne, en ansat landbruger og periodevist frivillige fra udlandet.

Vi gør os stadig flere erfaringer med permakulturelle og regenerative metoder, men bruger også mere traditionelle økologiske metoder.

Med landbruget får vi gode råvarer og glæden af at arbejde med jorden og det, der vokser.

 

Social bæredygtighed

 

Område Social Bæredygtighed, SOCBÆR, arbejder med permakulturens ”omsorg for mennesker” og bæredygtighedshjulets sociale dimension.

SOCBÆR har mandat fra fællesskabet til at udvikle Permatopias sociale og kulturelle sammenhængskraft. Det gøres ved at arbejde med anerkendende kommunikation, engagement af beboerne i involverende og gennemskuelige beslutningsprocesser samt – her i etableringens første år – især ved at organisere og koordinere det fælles arbejde i overskuelige strukturer.

Forsyning

 

Forsyningsgruppens ambition er, at Karise Permatopias skal være selvforsynende med energi og i størst muligt omfang være et lukket kredsløb, så brugen af stedets spildstrøm optimeres.

I Permatopia opvarmes boliger og store dele af fællesgården med jordvarme. Permatopias egen vindmølle producerer strøm til jordvarmepumpen, fællesgården og elbil-ladestanderne, og den overskydende varme fra varmepumpen bidrager til at opvarme boligernes og fællesgårdens varme brugsvand, altså det der kommer ud af vandhanerne.

Fællesgården

Fællesgårdområdet står for administration, drift og vedligehold af Loen, stuehuset, laden, værkstedet og alle andre fællesejede bygninger på den gamle gård, Jørslevlyst, samt køkken og madordning.

 

Økonomi

Økonomigruppen har ansvar for pengestrømme i Permatopia og for, at der administreres let, forståeligt og meningsfyldt for de andre arbejdsgrupper.

Gruppen har bl.a. ansvar for at:

– Indsamle data til brug for halv- og helårlige regnskaber

– Bistå med overordnet økonomistyring og strategi for økonomiudvikling i samarbejde med bestyrelsen

 

Natur og biodiversitet

Vores areal var temmelig naturfattigt, da vi overtog det. De få gode områder passer vi på, og resten bevæger vi støt mod bedre vilkår gennem regenerativt landbrug, naturvenlig tilplantning og drift af fællesarealer, forandring af vores skov med lysninger og dyrehold – og et beboelsesområde, som efterhånden gror smukt og mangfoldigt til.

Både børn og voksne har glæde af det spirende liv, og vi registrerer løbende, hvad der dukker op af dyr og insekter. Du kan læse mere på Insektopia.dk