Fortællinger

Hvordan mon der er at bo i Karise Permatopia? Hvordan er den fælles arbejdskraft organiseret? Og hvor langt er Permatopia egentlig fra at være 100% bæredygtigt? 

Her kan du få svar på en masse spørgsmål, og du kan komme lidt tættere på Permatopias organisering og grundlag.

 

Landbruget

Landbruget er Karise Permatopias naturlige omdrejningspunkt i forhold til selvforsyning, og målet er et regenerativt landbrug, der kan sikre Permatopias fremtid som selvforsynende landbrugsfællesskab.

På landbrugsområdet arbejdes der på at udvikle en bæredygtig, permakulturel måde at behandle og bruge Permatopias jord på, hvor hele produktionsområdet er godt at arbejde i, smukt at se på, inspirerende at færdes i – samt en kilde til mental afslapning.

 

Social bæredygtighed

Område Social Bæredygtighed, SOCBÆR, arbejder med permakulturens ”omsorg for mennesker” og bæredygtighedshjulets sociale dimension.

SOCBÆR har mandat fra fællesskabet til at udvikle Permatopias sociale og kulturelle sammenhængskraft. Det gøres ved at arbejde med anerkendende kommunikation, engagement af beboerne i involverende og gennemskuelige beslutningsprocesser samt – her i etableringens første år – især ved at organisere og koordinere det fælles arbejde i overskuelige strukturer.

Forsyning

 

Forsyningsgruppens ambition er, at Karise Permatopias skal være selvforsynende med energi og i størst muligt omfang være et lukket kredsløb, så brugen af stedets spildstrøm optimeres.

I Permatopia opvarmes boliger og store dele af fællesgården med jordvarme. Permatopias egen vindmølle producerer strøm til jordvarmepumpen, fællesgården og elbil-ladestanderne, og den overskydende varme fra varmepumpen bidrager til at opvarme boligernes og fællesgårdens varme brugsvand, altså det der kommer ud af vandhanerne.

Fællesgården

Fællesgårdområdet står for administration, drift og vedligehold af Loen, stuehuset, laden, værkstedet og alle andre fællesejede bygninger på den gamle gård, Jørslevlyst, samt køkken og madordning.

 

Økonomi

Økonomigruppen har ansvar for pengestrømme i Permatopia og for, at der administreres let, forståeligt og meningsfyldt for de andre arbejdsgrupper.

Gruppen har bl.a. ansvar for at:

– Indsamle data til brug for halv- og helårlige regnskaber

– Bistå med overordnet økonomistyring og strategi for økonomiudvikling i samarbejde med bestyrelsen

 

Fællesarealer

Gruppen er ansvarlig for de fælles udearealer, som bl.a. stillehaven, fælles legeområder, grønne fællesarealer samt veje og stier.

Områderne planlægges under hensyn til Permatopias nøgleord: Permakultur, fællesskab, bevægelse samt fred/fordybelse. Målet er, at alle områder er funktionelle og indbydende.

X
X